Hiszpański ogólny

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego
 • kontynuują naukę języka hiszpańskiego, chcą nabrać biegłości w mówieniu, wzbogacić słownictwo oraz udoskonalić poprawność gramatyczną i precyzję wypowiedzi

CELE ZAJĘĆ

 • rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego
 • Praktyczna komunikacja od pierwszych zajęć (nawet na podstawowych poziomach zaawansowania). Mówimy dużo, mówimy zdaniami!
 • Doskonalenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, z naciskiem na mówienie
 • Rozszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację
 • Poznanie kultury hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie OPisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

 • w kontekście i praktycznie,
 • od zdań do wypowiedzi
 • od mini dialogów do rozbudowanych dyskusji i debat
 • dając okazję do doskonalenia również wypowiedzi pisemnych (piszemy w domu, nie na zajęciach – tu każda minuta ma być wykorzystana na mówienie!)
 • ludycznie i atrakcyjnie : gramatykę poznajemy i oswajamy poprzez autorskie gry i ćwiczenia, których nadrzędnym celem jest zawsze komunikacja z wykorzystaniem nowo wprowadzonych struktur
 • wykorzystując dokumenty autentyczne (video, artykuły, posty, audycje)

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom Pro

zoom

MATERIAŁY

 • podręczniki (Arriba)
 • najlepsze materiały autorskie tworzone wewnętrznie w szkole oraz prenumerowane w internecie
 • materiały własne lektorów

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • małe grupy: 4-6 osobowe,
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • zajęcia  raz lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy poranne lub wieczorne
 • wykwalifikowani lektorzy native i polscy z przygotowaniem metodycznym
 • nauka na wszystkich poziomach zaawansowania

 

Hiszpański ogólny

Szczegóły kursu
 • Grupa A1

  pon-śr 8.00-9.30

  czw19.00-20.30

  1080 PLN

  600 PLN

 • Grupa A1

  wt 18.30-20.00

  600 PLN

 • Grupa A2

  wt-czw 18.30-20.00

  1080 PLN

 • Grupa B1

  wt-czw 8.00-9.30

  wt lub czw 8.00-9.30

  1080 PLN

  600 PLN

 • Grupa B2

  śr-pt 18.30-20.00

  śr lub pt 8.00-9.30

  1080 PLN

  600 PLN