Kursy intensywne

45 godzin lekcyjnych w 3 tygodnie : 15 spotkań po 3 x 45 min / 990 zł

grupa od 4 do 6 osób

Terminy : 13.07 – 31.08 3.08 – 21.08 31.08 – 18.09

godziny : 18.00 – 20.30

Przy zgłoszeniu prosimy o wybór : stacjonarnie lub online