LATO 2024: KONWERSACYJNE ZANURZENIE

Jeśli czujesz, że mówienie nie wychodzi Ci tak płynnie, jakbyś oczekiwał, wybierz nasze wakacyjne KONWERSACYJNE ZANURZENIE.

8 x 90 min / 1 x 90 min w tygodniu = 560 zł

poziomy : A2 – B1 – B2 – C1

Jest to kurs ,dzięki któremu przełamiesz blokadę i nabierzesz swobody w mówieniu.

Ćwiczymy budowanie płynnych, bogatych językowo oraz precyzyjnych wypowiedzi, umiejętność formułowania argumentów, umiejętność reagowania podczas dyskusji, umiejętność swobodnej rozmowy w danej sytuacji komunikacyjnej.

Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi i zawiera w sobie następujące etapy :

  • wprowadzenie tematu / wstępna rozmowa rozgrzewkowa wokół
  • praca nad słownictwem przydatnym do pogłębionej rozmowy na dany temat
  • praca nad dokumentem autentycznym (artykuł, audio, video) punktem wyjścia do dyskusji (ustne przedstawienie najważniejszych informacji z dokumentu)
  • zorganizowana dyskusja wielowątkowa z użyciem słownictwa i struktur wprowadzonych wcześniej
  • podsumowanie dyskusji

INFORMACJE I ZAPISY :

online@salut-hola.com