Salut Hola online

Centrum Języka Francuskiego i Hiszpańskiego Salut Hola zaprasza na kursy indywidualne i grupowe ONLINE.

Zajęcia prowadzone są na platformie ZOOM PRO.

Długość zajęć indywidualnych i grupowych (od 3. do 6. osób)

 • dzieci od 3 do 5 lat : 30 min
 • dzieci od 6 do 8 lat : 45 min lub 60 min
 • dzieci od 9 do 11 lat : 60 min lub 90 min
 • młodzież 12-15 lat : 60 min lub 90 min
 • młodzież od 16 lat, dorośli : 90 min (1 lub 2 x w tygodniu)

Wszystkie poziomy; kursy ogólne - specjalistyczne - przygotowanie do certyfikatów i egzaminów

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy natives oraz polscy (wyłącznie z perfekcyjną znajomością języka). Wszyscy mają przygotowanie metodyczne i doświadczenie w nauczaniu.

JESTEŚMY EKSPERTAMI OD NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO.

NASZE KURSY PROWADZONE SĄ Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI I ZGODNIE Z NOWOCZESNYMI TRENDAMI W DYDAKTYCE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.


FRANCUSKI/ HISZPAŃSKI OGÓLNY

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka francuskiego lub hiszpańskiego
 • kontynuują naukę języka francuskiego lub hiszpańskiego, chcą nabrać biegłości w mówieniu, wzbogacić słownictwo oraz udoskonalić poprawność gramatyczną i precyzję wypowiedzi

CELE ZAJĘĆ


 • Praktyczna komunikacja od pierwszych zajęć (nawet na podstawowych poziomach zaawansowania). Mówimy dużo, mówimy zdaniami!
 • Doskonalenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, z naciskiem na mówienie
 • Roszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej/ hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie OPisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

 • w kontekście i praktycznie,
 • od zdań do wypowiedzi
 • od mini dialogów do rozbudowanych dyskusji i debat
 • dając okazję do doskonalenia również wypowiedzi pisemnych (piszemy w domu, nie na zajęciach - tu każda minuta ma być wykorzystana na mówienie!)
 • ludycznie i atrakcyjnie : gramatykę poznajemy i oswajamy poprzez autorskie gry i ćwiczenia, których nadrzędnym celem jest zawsze komunikacja z wykorzystaniem nowo wprowadzonych struktur
 • wykorzystując dokumenty autentyczne (video, artykuły, posty, audycje)

MATERIAŁY


 • podręczniki (Défi oraz Arriba)
 • najlepsze materiały autorskie tworzone wewnętrznie w szkole oraz prenumerowane w internecie
 • materiały własne lektorów

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej :

[email protected], tel. 725 642 702