Francuski B2 dorośli

Zapraszamy do kameralnej grupy francuski B2 online prowadzonej przez Zuzannę

Kiedy ? : wtorek 17.30-19.00

Jak ? : intensywnie, skutecznie, 100% mówienia po francusku z lektorką native

Dlaczego ? : żeby nareszcie poczuć, że robisz postępy i przełamujesz blokadę w mówieniu a Twoje słownictwo i poprawność osiągają wymarzoną precyzję

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • kontynuują naukę języka francuskiego, chcą nabrać biegłości w mówieniu, wzbogacić słownictwo oraz udoskonalić poprawność gramatyczną i precyzję wypowiedzi
CELE ZAJĘĆ
 • Praktyczna komunikacja od pierwszych zajęć (nawet na podstawowych poziomach zaawansowania). Mówimy dużo, mówimy zdaniami!
 • Doskonalenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, z naciskiem na mówienie
 • Rozszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację
 • Poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie OPisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

 • w kontekście i praktycznie,
 • od zdań do wypowiedzi
 • od mini dialogów do rozbudowanych dyskusji i debat
 • dając okazję do doskonalenia również wypowiedzi pisemnych (piszemy w domu, nie na zajęciach – tu każda minuta ma być wykorzystana na mówienie!)
 • ludycznie i atrakcyjnie : gramatykę poznajemy i oswajamy poprzez autorskie gry i ćwiczenia, których nadrzędnym celem jest zawsze komunikacja z wykorzystaniem nowo wprowadzonych struktur
 • wykorzystując dokumenty autentyczne (video, artykuły, posty, audycje)

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom Pro

MATERIAŁY

 • podręczniki (Défi 4)
 • najlepsze materiały autorskie tworzone wewnętrznie w szkole oraz prenumerowane w internecie
 • materiały własne lektorów

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • mała grupa 3-4 osoby
 • 30h lekcyjnych w semestrze,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu 90 min
 • kurs popołudniowy
 • wykwalifikowany lektor native