Grupa hiszpański A1.2-A2.1

Intensywny poranny kurs hiszpańskiego 2 x 90 min

Termin : poniedziałek i piątek 9.00-10.30

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych, którzy w krótkim czasie chcą znacząco poprawić swój poziom hiszpańskiego ( z poziomu prawie A2 do poziomu B1.2

CELE ZAJĘĆ

 • Bardzo dużo mówienia w praktycznych sytuacjach komunikacyjnych
 • Doskonalenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, z naciskiem na mówienie
 • Intensywne doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację
 • Intensywna praca nad słownictwem

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie OPisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

 • w kontekście i praktycznie,
 • od zdań do wypowiedzi
 • od mini dialogów do rozbudowanych dyskusji i debat
 • dając okazję do doskonalenia również wypowiedzi pisemnych (piszemy w domu, nie na zajęciach – tu każda minuta ma być wykorzystana na mówienie!)
 • ludycznie i atrakcyjnie : gramatykę poznajemy i oswajamy poprzez autorskie gry i ćwiczenia, których nadrzędnym celem jest zawsze komunikacja z wykorzystaniem nowo wprowadzonych struktur
 • wykorzystując dokumenty autentyczne (video, artykuły, posty, audycje)

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom Pro

MATERIAŁY

 • podręcznik Arriba 2
 • najlepsze materiały autorskie tworzone wewnętrznie w szkole oraz prenumerowane w internecie
 • materiały własne lektorów

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • mała grupa : 3-4 osoby
 • 60 h lekcyjnych w semestrze / zajęcia dwa razy w tygodniu x 90 min = 1350 zł