Kursy ogólne hiszpański online młodzież i dorośli

Kurs dla początkujących, średniozaawansowanych oraz zaawansowanych

Zawsze marzyła Ci się nauka języka hiszpańskiego, ale nigdy nie było ku temu okazji ani możliwości blisko pracy lub domu? A może chcesz odświeżyć i udoskonalić swoją znajomość tego języka nie tracąc czasu na dojazdy? Teraz już możesz to wszystko zrobić w naszym Centrum Języka Francuskiego i Hiszpańskiego Salut Hola Online. Proponujemy duży wybór kursów zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych hispanofilów.

W kameralnych grupach pracujemy nad. 4. podstawowymi kompetencjami (mówienie /słuchanie / pisanie / czytanie)
gramatyką i słownictwem oraz zgłębiamy tajniki kultury hiszpańskiej.

Wszystko to w atmosferze znakomitej zabawy, w oparciu o najnowsze i najbardziej skuteczne techniki nauczania metody komunikacyjnej oraz actionnelle.

Zapraszamy na najlepsze kursy języka hiszpańskiego Online!

LICZBA ZAJĘĆ :

12 x 90 min / raz w tygodniu / 24 godziny lekcyjne / trymestr = 660 zł

24 x 90 min / dwa razy w tygodniu / 48 godzin lekcyjnych / trymestr = 1320 zł

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

którzy

CELE ZAJĘĆ

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

Zajęcia odbywają się przez platformę Zoom Pro

MATERIAŁY

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • małe grupy: 3-6 osobowe,
 • 24 lub 48 godzin lekcyjnych w trymestrze,
 • zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy poranne lub wieczorne
 • wykwalifikowani lektorzy native i polscy z przygotowaniem metodycznym
 • nauka na wszystkich poziomach zaawansowania

 

Chcesz się dowiedzieć więcej wejdź na stronę Kurs hiszpańskiego online – Salut Hola – Szkoła języków obcych (salut-hola.com)

Kursy ogólne francuski online młodzież i dorośli

Kurs dla początkujących, średniozaawansowanych oraz zaawansowanych

Zawsze marzyła Ci się nauka języka francuskiego, ale nigdy nie było ku temu okazji ani możliwości blisko pracy lub domu? A może chcesz odświeżyć i udoskonalić swoją znajomość tego języka nie tracąc czasu na dojazdy? Teraz już możesz to wszystko zrobić w naszym Centrum Języka Francuskiego i Hiszpańskiego Salut Hola Online. Proponujemy duży wybór kursów zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych frankofilów.

Kursy te przeznaczone są dla młodzieży powyżej 16.roku życia oraz osób dorosłych.

W kameralnych grupach pracujemy nad 4. podstawowymi kompetencjami (mówienie /słuchanie / pisanie / czytanie)
gramatyką i słownictwem oraz zgłębiamy tajniki kultury francuskiej.

Wszystko to w atmosferze znakomitej zabawy, w oparciu o najnowsze i najbardziej skuteczne techniki nauczania metody komunikacyjnej oraz actionnelle

Zapraszamy na najlepsze kursy języka francuskiego online!

LICZBA ZAJĘĆ :

12 x 90 min / raz w tygodniu / 24 godziny lekcyjne / trymestr = 660 zł

24 x 90 min / dwa razy w tygodniu / 48 godzin lekcyjnych / trymestr = 1320 zł

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

którzy

CELE ZAJĘĆ

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

MATERIAŁY

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • małe grupy: 3-6 osobowe,
 • 24 lub 48 godzin lekcyjnych w trymestrze,
 • zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • kursy poranne lub wieczorne
 • wykwalifikowani lektorzy native i polscy z przygotowaniem metodycznym
 • nauka na wszystkich poziomach zaawansowania

 

Chcesz się dowiedzieć więcej wejdź na stronę: Kurs francuskiego online – Salut Hola – Szkoła języków obcych (salut-hola.com)

hiszpański zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 min /16 godzin lekcyjnych / 4 tygodnie /
lipiec – sierpień – wrzesień
poziomy:A2-B1-B2-C1

Pełny grafik na stronie: https://salut-hola.com/zajecia-online/hiszpanski/

Pakiet 8 lekcji:
105 zł / 60 min = 840 zł
155 zł / 90 min = 1240 zł

Pakiet 12 lekcji:
100 zł / 60 min = 1200 zł
150 zł / 90 min = 1800 zł

Więcej informacji na stronie: https://salut-hola.com/wilanow/hiszpanski/

Oferujemy dwa pakiety:

Więcej informacji na stronie: https://salut-hola.com/wilanow/francuski/

Hiszpański – Kursy ekstensywne (tradycyjne)- hiszpański- Lato 2021 – online
2 x 90 min tygodniowo/ 45 zł / 90 min w grupach od 4 do 6 osób,
godziny poranne : 8.00-9.30 oraz wieczorne : 18.30-20.00
lipiec – sierpień – wrzesień

Pełny grafik na stronie: https://salut-hola.com/zajecia-online/hiszpanski/

DLA KOGO ?


Kurs przeznaczony jest osób dorosłych pracujących w środowisku biznesowym lub/i prawniczym oraz znających język hiszpański na poziomie minimum A2

CELE ZAJĘĆ


 • umiejętne i swobodne prowadzenie konwersacji, w tym na tematy prawnicze i biznesowe
 • opanowanie specjalistycznego języka handlowego, biznesowego i prawniczego
 • skuteczne prowadzenie korespondencji
 • przygotowywanie dobrych prezentacji
 • przygotowanie do pobytu w kraju frankofońskim oraz poznanie charakterystycznej dla niego kultury organizacji

TYPY ĆWICZEŃ 


 • wprowadzenie, utrwalenie i przećwiczenie w praktyce specjalistycznego słownictwa biznesowego i prawniczego
 • analiza dokumentów biznesowych i prawnicznych pisemnych oraz audio
 • symulacja rozmów i negocjacji biznesowych
 • opracowywanie dokumentów przydatnych w pracy : analizy, prezentacje, korespondencja mailowa itp

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

MATERIAŁY


 • materiały własne lektora
 • dokumenty autentyczne
 • podręcznik języka biznesowego i prawniczego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • Małe grupy: 3-6 osobowe
 • temrin kursu do ustalenia wedle potrzeb
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne
 • lektorzy polscy i natives

DLA KOGO ?


Kurs przeznaczony jest osób dorosłych pracujących w środowisku biznesowym lub/i prawniczym oraz znających język francuski na poziomie minimum A2

CELE ZAJĘĆ


 • umiejętne i swobodne prowadzenie konwersacji, w tym na tematy prawnicze i biznesowe
 • opanowanie specjalistycznego języka handlowego, biznesowego i prawniczego
 • skuteczne prowadzenie korespondencji
 • przygotowywanie dobrych prezentacji
 • przygotowanie do pobytu w kraju frankofońskim oraz poznanie charakterystycznej dla niego kultury organizacji

TYPY ĆWICZEŃ 


 • wprowadzenie, utrwalenie i przećwiczenie w praktyce specjalistycznego słownictwa biznesowego i prawniczego
 • analiza dokumentów biznesowych i prawnicznych pisemnych oraz audio
 • symulacja rozmów i negocjacji biznesowych
 • opracowywanie dokumentów przydatnych w pracy : analizy, prezentacje, korespondencja mailowa itp

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

MATERIAŁY


 • materiały własne lektora
 • dokumenty autentyczne
 • podręcznik języka biznesowego i prawniczego

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • Małe grupy: 3-6 osobowe
 • temrin kursu do ustalenia wedle potrzeb
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne
 • lektorzy polscy i natives

Certyfikaty DELE to powszechnie uznawany dowód znajomości języka na określonym poziomie. Otworzy Ci drzwi na studia na zagranicznej uczelni, wzmocni motywację do dalszej nauki języka, będzie dodatkowym atutem na rozmowie rekrutacyjnej. Zdaj swój wymarzony certyfikat z SALUT HOLA !

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych egzaminów z języka francuskiego ogólnego: DELF B2, DALF C1.

CELE ZAJĘĆ


Skuteczne przygotowanie do egzaminów certyfikujących DELF B2 oraz DALF C1.

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie
 • pisanie listów, rozprawek, syntez
 • rozumienie artykułów prasowych, nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

TYPY ĆWICZEŃ 


 • czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań oraz ich analiza pod kątem wymagań egzaminacyjnych
 • przygotowanie wypowiedzi ustnej na tematy egzaminacyjne i w formach wymaganych na egzaminie
 • ćwiczenia wymaganych wypowiedzi pisemnych
 • utrwalanie, rozszerzanie i doskonalenie ogólnych umiejętności językowych mających przełożenie na wynik egzaminu

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy DELF/ DALF
 • materiały własne lektorów.,
 • materiały autentyczne (prasowe, radiowe, video itd)

TRYB PRACY


 • małe grupy 3-6osobowe,
 • zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne
 • wykwalifikowani lektorzy natives

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

DLA KOGO ?


Kurs przeznaczony jest dla maturzystów, którzy przygotowują się do matury

 • podstawowej
 • rozszerzonej

CELE ZAJĘĆ


 • opanowanie materiału leksykalnego, gramatycznego i kompetencyjnego obowiązującego w podstawie programowej matury podstawowej
 • opanowanie materiału leksykalnego, gramatycznego i kompetencyjnego obowiązującego w podstawie programowej matury rozszerzonej

TYPY ĆWICZEŃ NA KURSIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO MATURY


 • analiza wymagań egzaminacyjnych
 • ćwiczenia utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny
 • ćwiczenia doskonalące kompetencje : rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź ustna i pisemna
 • pisemne ćwiczenia utrwalające w domu

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

MATERIAŁY


 • materiały własne lektora
 • testy egzaminacyjne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • Małe grupy: 3-6 osobowe,
 • intensywność zajęć do ustalenia wedle potrzeb
 • temrin kursu do ustalenia wedle potrzeb
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • lektorzy polscy i natives