Kursy maturalne

DLA KOGO ?


Kurs przeznaczony jest dla maturzystów, którzy przygotowują się do matury

 • podstawowej
 • rozszerzonej

CELE ZAJĘĆ


 • opanowanie materiału leksykalnego, gramatycznego i kompetencyjnego obowiązującego w podstawie programowej matury podstawowej
 • opanowanie materiału leksykalnego, gramatycznego i kompetencyjnego obowiązującego w podstawie programowej matury rozszerzonej

TYPY ĆWICZEŃ NA KURSIE PRZYGOTOWUJĄCYM DO MATURY


 • analiza wymagań egzaminacyjnych
 • ćwiczenia utrwalające materiał leksykalny i gramatyczny
 • ćwiczenia doskonalące kompetencje : rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź ustna i pisemna
 • pisemne ćwiczenia utrwalające w domu

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

zoom

MATERIAŁY


 • materiały własne lektora
 • testy egzaminacyjne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


 • Małe grupy: 3-6 osobowe,
 • intensywność zajęć do ustalenia wedle potrzeb
 • temrin kursu do ustalenia wedle potrzeb
 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne,
 • lektorzy polscy i natives

Semestr zimowy 2021/2022

Kursy

Termin

Cena

 • Kursy maturalne

  termin do ustalenia

  950 PLN