Kursy do certyfikatów

Certyfikaty DELF to powszechnie uznawany dowód znajomości języka na określonym poziomie. Otworzy Ci drzwi na studia na zagranicznej uczelni, wzmocni motywację do dalszej nauki języka, będzie dodatkowym atutem na rozmowie rekrutacyjnej. Zdaj swój wymarzony certyfikat z SALUT HOLA !

SŁUCHACZE


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia
 • wszystkich pragnących przygotować się do oficjalnych egzaminów z języka francuskiego ogólnego: DELF B2, DALF C1.

CELE ZAJĘĆ


Skuteczne przygotowanie do egzaminów certyfikujących DELF B2 oraz DALF C1.

 • zapoznanie się z formą i punktacją na egzaminie
 • pisanie listów, rozprawek, syntez
 • rozumienie artykułów prasowych, nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji
 • swobodne wypowiadanie się na tematy egzaminacyjne

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

TYPY ĆWICZEŃ 


 • czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań oraz ich analiza pod kątem wymagań egzaminacyjnych
 • przygotowanie wypowiedzi ustnej na tematy egzaminacyjne i w formach wymaganych na egzaminie
 • ćwiczenia wymaganych wypowiedzi pisemnych
 • utrwalanie, rozszerzanie i doskonalenie ogólnych umiejętności językowych mających przełożenie na wynik egzaminu

MATERIAŁY


 • przykładowe egzaminy DELF/ DALF
 • materiały własne lektorów.,
 • materiały autentyczne (prasowe, radiowe, video itd)

TRYB PRACY


 • małe grupy 3-6osobowe,
 • zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne
 • wykwalifikowani lektorzy natives

Zajęcia online odbywają się przez platformę ZOOM PRO

Kursy 2024

Kursy

Termin

Cena

 • Delf B1

  raz w tygodniu 90 min

  804 PLN

 • Delf B2

  raz w tygodniu 90 min

  804 PLN

 • Delf C1

  raz w tygodniu 90 min

  804 PLN