Jak uczymy?

mówimy po francusku / po hiszpańsku

Jedyny sposób, żeby dobrze mówić, to dużo mówić ! Dlatego na naszych zajęciach to uczniowie mówią najwięcej, nigdy lektor… Na wszystkich poziomach nauki, początkującym także, językiem komunikacji jest francuski lub hiszpański. Starannie przemyślane polecenia, różnorodne techniki tłumaczenia (obrazki, gesty, symbole, zdjęcia, parafrazy itd.) oraz odpowiednio dobrane ćwiczenia sprawiają, że użycie języka polskiego staje się po prostu zbędne…

komunikacja

Uczymy nie tylko „mówić”, ale przede wszystkim – jak mówić, aby osiągnąć zamierzony cel. Innymi słowy – nasi słuchacze nabędą umiejętność radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych, od najprostszych po najbardziej złożone, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w rzeczywistych kontaktach z rodowitymi użytkownikami języka francuskiego lub hiszpańskiego. Nie zaniedbujemy żadnej z czterech kluczowych dla komunikacji kompetencji : rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie oraz pisanie, gdyż jedynie równomierna praca nad wszystkimi tymi umiejętnościami gwarantuje osiągnięcie pełnego sukcesu.

Poprawność

Jakie ma w tym wszystkim miejsce gramatyka? Gramatyka jest narzędziem, nigdy celem samym w sobie ! Pokazujemy naszym uczniom, jak można odkrywać jej tajniki, a przy tym świetnie się nią bawić. Jak jest piękna i skuteczna, kiedy pomaga nam w realizacji naszego komunikacyjnego celu. A że zdarzają się błędy? Tym lepiej, bez nich nauka języka byłaby po prostu niemożliwa! Dlatego w naszej pracy odczarowujemy wszelkie lęki przed niedoskonałością… Traktujemy ją jak naturalny i konieczny etap pracy nad językiem. A jednocześnie – pokazujemy, jak najskuteczniej się z nią uporać!

Autonomia

Uczeń jest głównym aktorem własnego procesu uczenia się. Dlatego też dostarczamy nie tylko wiedzę czysto językową, ale także narzędzi, technik, sposobów na efektywniejszą, szybszą i… przyjemniejszą naukę. Dzięki tym umiejętnościom nasi słuchacze poradzą sobie w każdej, nawet najbardziej niespodziewanej sytuacji, z jaką przyjdzie im się zmierzyć a nauka wszystkich języków stanie się po prostu łatwiejsza.

Zabawa

Ogromne znaczenie przywiązujemy w naszej pracy lektorskiej do przyjemności i dobrej zabawy. Naszym wrogiem numer jeden jest monotonia, powtarzalność i rutyna, sojusznikiem – wielka dynamika zajęć i element zaskoczenia… Chcesz się dowiedzieć, do czego na lekcji językowej przydać się może żabka do bielizny, dziurka od klucza lub zwykły sznurek ? Chcesz się przekonać, jak zwykłe ćwiczenie gramatyczne lub leksykalne staje się pasjonujące, kiedy przemieni się je w grę planszową lub wyścigi konne? A zatem dobrze trafiłeś, bo tak właśnie pracujemy na co dzień !

Program

Na naszych kursach realizujemy autorski program opracowany w oparciu o wskazówki Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego oraz zgodnie z zasadą progresji spiralnej. Oznacza to, że systematycznie powracamy do przerobionego już materiału, stale go rozszerzając i wzbogacając o nowe elementy. Dzięki temu łatwo o nadrobienie ewentualnych zaległości, zaś proces utrwalania, powtarzania i automatyzacji poznanych struktur zachodzi niepostrzeżenie i naturalnie.

Nadzór metodyczny

Praca wszystkich naszych lektorów poddawana jest stałej ocenie i weryfikacji, zarówno przez naszych uczniów, jak i dyrekcję Centrum. Każdy prowadzący znajduje się pod stałą opieką metodyczną a jego lekcje są co jakiś czas wizytowane.