Konwersacyjne zanurzenie

W wakacje zapraszamy Was na bardzo specjalny program Konwersacyjne Zanurzenie hiszpański & Konwersacyjne zanurzenie francuski.

Zobacz, co obejmuje:

1×90 min w tygodniu / lipiec – sierpień-wrzesień

9.00-10.30 lub 19.00-20.30

poziomy : A2/B1 oraz B2/C1

Koszt : 520 zł

Jest to kurs dzięki któremu Słuchacz przełamuje blokadę i nabiera swobody w mówieniu.

Ćwiczymy budowanie płynnych, bogatych językowo oraz precyzyjnych wypowiedzi, umiejętność formułowania argumentów, umiejętność reagowania podczas dyskusji, umiejętność swobodnej rozmowy w danej sytuacji komunikacyjnej.

Każde spotkanie poświęcone jest innemu tematowi i zawiera w sobie następujące etapy :

  • wprowadzenie tematu / wstępna rozmowa rozgrzewkowa wokół
  • praca nad słownictwem przydatnym do pogłębionej rozmowy na dany temat
  • praca nad dokumentem autentycznym (artykuł, audio, video) punktem wyjścia do dyskusji (ustne przedstawienie najważniejszych informacji z dokumentu)
  • zorganizowana dyskusja wielowątkowa z użyciem słownictwa i struktur wprowadzonych wcześniej
  • podsumowanie dyskusji

Wybierz swój termin oraz poziom i zarezerwuj miejsce!