Kursy ogólne

Kurs dla początkujących, średniozaawansowanych oraz zaawansowanych

Zawsze marzyła Ci się nauka języka francuskiego lub hiszpańskiego, ale nigdy nie było ku temu okazji ani możliwości blisko pracy lub domu? A może chcesz odświeżyć i udoskonalić swoją znajomość tego języka nie tracąc czasu na dojazdy do centrum Warszawy? Teraz już możesz to wszystko zrobić w naszym Centrum Języka Francuskiego i Hiszpańskiego. Proponujemy duży wybór kursów zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych franko i hispanofilów.

Kursy te przeznaczone są dla młodzieży powyżej 16.roku życia oraz osób dorosłych.

W kameralnych grupach pracujemy nad.

 • 4. podstawowymi kompetencjami (mówienie /słuchanie / pisanie / czytanie)
 • gramatyką i słownictwem

oraz zgłębiamy tajniki kultur francuskiej i hiszpańskiej.

Wszystko to w atmosferze znakomitej zabawy, w oparciu o najnowsze i najbardziej skuteczne techniki nauczania metody komunikacyjnej oraz actionnelle

Zapraszamy!

DLA KOGO:

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób dorosłych,
 • młodzieży od 16-go roku życia,

którzy

 • rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego lub francuskiego
 • kontynuują naukę języka hiszpańskiego lub francuskiego, chcą nabrać biegłości w mówieniu, wzbogacić słownictwo oraz udoskonalić poprawność gramatyczną i precyzję wypowiedzi

CELE ZAJĘĆ

 • Praktyczna komunikacja od pierwszych zajęć (nawet na podstawowych poziomach zaawansowania). Mówimy dużo, mówimy zdaniami!
 • Doskonalenie wszystkich kompetencji językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania i mówienia, z naciskiem na mówienie
 • Rozszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności gramatycznych jako narzędzi usprawniających komunikację
 • Poznanie kultury hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej

Cele szczegółowe dla poszczególnych poziomów określone są w Europejskim Systemie OPisu Kształcenia Językowego

JAK UCZYMY?

Przede wszystkim:

 • w kontekście i praktycznie,
 • od zdań do wypowiedzi
 • od mini dialogów do rozbudowanych dyskusji i debat
 • dając okazję do doskonalenia również wypowiedzi pisemnych (piszemy w domu, nie na zajęciach – tu każda minuta ma być wykorzystana na mówienie!)
 • ludycznie i atrakcyjnie : gramatykę poznajemy i oswajamy poprzez autorskie gry i ćwiczenia, których nadrzędnym celem jest zawsze komunikacja z wykorzystaniem nowo wprowadzonych struktur
 • wykorzystując dokumenty autentyczne (video, artykuły, posty, audycje)

Na zajęciach online wykorzystujemy maksymalnie możliwości, jakie dają urozmaicające naukę aplikacje typu wordwall czy learnignapps, ale zawsze w nadrzędnym celu : komunikacji. W centrum zajęć pozostaje mówienie w proporcji : maksymalnie 30 % lektor, 70 % słuchacz.

MATERIAŁY

 • podręczniki (Defi, Arriba)
 • najlepsze materiały autorskie tworzone wewnętrznie w szkole oraz prenumerowane w internecie
 • materiały własne lektorów